Dlaczego warto rozważyć prywatną szkołę podstawową w Warszawie dla swojego dziecka?

szkoła dla dzieci

Wybór odpowiedniej placówki, która właściwie przygotuje Twoje dziecko do wkroczenia w dorosłe życie, wydaje się trudna. W obecnych czasach istnieje wiele różnych alternatyw, szczególnie w stolicy. Co jest więc lepsze? Prywatna szkoła podstawowa w Warszawie, czy może publiczna placówka edukacyjna? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie w poniższym artykule.

Jak wygląda system nauczania w szkole publicznej?

Placówki, które są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, często kojarzą się nam z przepełnionymi korytarzami oraz licznymi klasami, gdzie nie ma miejsca na indywidualne podejście do ucznia. Wiadomo, że chodzą tam różne dzieci, często występuje także przemoc oraz prześladowania. Oczywiście nie jest tak w każdym miejscu, jednak dzieci w wieku szkolnym są często bezlitosne.

Jak wygląda codzienność w szkołach niepublicznych?

Każda prywatna szkoła podstawowa w Warszawie to miejsce bardziej kameralne. Wpływa to na zwiększenie efektywności nauki, a co za tym idzie, osiągnięcie w niej lepszych wyników. Klasy faktycznie są mniejsze, dlatego też nie ma mowy, aby osiągały wartość kilkudziesięciu osób. Nauczyciele mają więc możliwość dokładniejszej oceny możliwości każdego z dzieci. Mogą także w łatwiejszy sposób sprawdzić, w czym każdy młody człowiek czuje się lepiej.

Podsumowując, prywatna szkoła na przewagę nad publicznymi placówkami przede wszystkim z tego względu, że zapewnia dzieciom lepszy komfort nauczania. Poziom kształcenia w tych szkołach jest bardzo wysoki. Nie ma jednak presji, która często towarzyszy najmłodszym, którzy uczęszczają do samorządowych szkół. Nauczyciele zatrudniani w placówkach niepublicznych są odpowiednio przeszkoleni, by nieć dzieciom pomoc, a nie karać ich za braki w nauce.

Przykładem takiego miejsca jest szkoła Gaudeamus, która stosuje innowacyjne metody nauczania, które opierają się na wdrożeniu do systemu nauki podstawowych i najważniejszych zasad, takich jak wzajemny szacunek, niesienie pomocy innym czy też współpraca. Jest jedną z najwyżej ocenianych placówek w różnych rankingach, a po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „szkoła Bemowo”, z pewnością spotkamy się z wieloma pozytywnymi opiniami na jej temat. 

Co takiego innowacyjnego oferują szkoły niepubliczne?

Zarówno szkoła Gaudeamus, która jest położona w dobrej dzielnicy Warszawy, jaką jest Bemowo, jak i większość prywatnych szkół w Polsce, są otwarte na nowe metody nauczania. Wartym uwagi jest na pewno wdrażanie metody oceniania kształtującego, które pomoże rozpoznać mocne i słabsze strony dziecka, oczywiście mając na myśli jego talenty artystyczne, humanistyczne czy też ścisłe lub przyrodnicze.

Ten system pomaga znaleźć dziedzinę, w której najmłodsi czują się najlepiej i rozwijać ich w tym zakresie. Jest to szczególnie ważne dlatego, że dziecko jest zadowolone, ponieważ ktoś docenia to, co jest jego umiejętnością, a jednocześnie może zobaczyć, że inne dzieci, które nie potrafią opanować w taki sam sposób konkretnego zakresu zadań, mogą się tego nauczyć dzięki odpowiednio prowadzonym zajęciom.