U małych dzieci słaba koncentracja uwagi związana jest z występowaniem u nich uwagi mimowolnej. Natomiast, gdy dzieci dorastają stopniowo w ...