Moje dzieci mają trudności z nauką języka angielskiego. To było dla mnie zaskoczeniem, bo język angielskich był zawsze jednym z ...